What Is My Future?

Saya tidak tahu bahagaimana masa depan saya kelak tetapi saya yakin apa yang dikerjakan sekarang berhubungan dengan masa depan. Saya berhak untuk berbahagia dan atas masa depan yang baik. Sekarang tergantung bagaimana saya melukiskan wajah masa depan 🙂  Gamabar dari sini

my-future

1. Who Am I ?
Siapakah Saya?

2. What Is My Future ?
Apakah Masa Depan Saya ?

3. How Do I Get There ?
Bagaimana Mencapai Masa Depan ?

4. What Will Stop Me ?
Apa Yang Akan Menghentikan Saya ?

5. What Are My Enablers ?
Apa Yang Menjadi Pemungkin Saya ?

6. What Do I Really Want ?
Apa Yang Sebenarnya Saya Inginkan ?

%d bloggers like this: